Coniferen-haag rond de tuin, is dat je windkering? Niet lang meer.


Vernietiging van de coniferen in gang zetten en op gang houden. Hoe doet treiterbuur dat.