>> Uiteindelijk .. Waar gaat het treiterbuur nu om .. Macht ? Of Uitroeien van mensen die hij niet kan verdragen door ze compleet kapot te treiteren.