De Buren.


Ach ja.. De buren. Waarvan buurter X al vele jaren beweert dat die door mij zijn weg gepest.. Ik zou er over willen vertellen, maar wel graag op een manier die hen verder geen schade doet. Dus dat moet weloverwogen gebeuren.
.
Later.
.
In ieder geval is het zo geweest dat verschillende buren identieke manieren hadden om het mij benauwd te maken. Of om over grenzen heen te gaan. Drie verschillende stellen die alle drie dezelfde manieren hadden om de grenzen op te zoeken, en een enkeling die daar dan over heen ging. Met het doel de eigen zin ergens mee te kunnen krijgen.
Na de tweede keer merkte ik de overeenkomsten op, en hoorde ik buurter X opeens iets tegen me zeggen, ter verdediging van een van die eerste buren, wat opeens het een en ander helder maakte.
.
Wat hij precies riep weet ik niet meer. Het ging over buur K die ’s nachts een stofzuiger gebruikte terwijl wij onze slaapkamer er vlak naast hadden en wij daardoor de hele nacht wakker hebben gelegen. ( Buur K was terminaal ziek, dus die heeft waarschijnlijk gewoon dat ding aan gezet en is toen zelf naar bed gegaan. Die is daar, ziek als hij was, nooit uren lang bij gebleven. )
Ik had het met buurter X over het pesterige karakter daar van. Buurter X zei toen iets in de zin van ‘huishoudelijke geluiden ’s nachts heb je te dulden’. Die woorden had ik van buur K nooit gehoord. Maar het klonk als iemand die exact weet waar de gaten in de wet zitten, zodat je niet gepakt kunt worden, maar de ander wel het leven zuur kunt maken.
.
En op DAT moment begreep ik opeens dat buurter X de kwaadaardige bedenker achter de pesterijen was.
Mijn ogen vielen bijna uit mijn hoofd toen ik compleet verrast tegen hem zei
‘ Die treiterijen komen van JOU ! JIJ bent degene die buur K opstookt en op de ideeen brengt waarmee die ons loopt te sarren!’
Buurter X keek me ijskoud recht aan en zei geen woord.
Nee. Kan ook niet. Hij mag niet liegen. Hij mag alleen insinueren en een ander de foute of goede conclusies laten trekken.
Hij probeerde hetzelfde bij buur R, maar die weigerde er in mee te gaan.
Toen kwam buur Z en die ging er vol uit in mee.
.
Het was al die tijd buurter X geweest die buur R en buur K opstookte dit of dat te doen als ik mijn mond open durfde te doen over … het bijgebouw zo dicht op de erfgrens, het aantal katten dat ’s nachts oorlog voerde in de buitenren, e.d.
.

Vraagje; heeft iemand zich eigenlijk ooit afgevraagd..