Gebruikte Treiter Technieken.


Ik ga op deze pagina beschrijven welke treiter technieken er tegen mij gebruikt zijn, en waar deze zwijgende, en zeker de er aan meewerkende, BBQ-buurt ‘trots’ op mag zijn dat ze hier de ruimte voor gegeven en gelaten hebben.
.
NOTA BENE dit zijn geen technieken die IK heb toegepast, dit zijn de technieken die TEGEN MIJ GEBRUIKT ZIJN.
.

HOOFDREGEL 1: ALS TREITERAAR HOUDT JE JEZELF ALTIJD BUITEN SCHOT

De treiteraar die IK op mijn nek heb zitten maakt gebruik van DEZE HOOFDREGEL:
Zorgt dat niet HIJ, maar de nietsvermoedende medeklager, degene is die aanwijsbaar onredelijk, onrechtvaardig of gewoon hufterig bezig is, of zelfs regelrecht de wet overtreedt.
VOORBEELD: Zoals bijvoorbeeld valkenieren op bij ons aanwezige huismussen van uit hun tuinen, wel op verzoek van de buurt-treiteraar, maar niet vanuit de tuin van de buurt-treiteraar.
.
VOORBEELD: Zorgt bij een WOB verzoek, waarbij degene die het dorp uit getreiterd wordt inzage wil in de klachten over haar, zorgt dat bij een dergelijk verzoek ALLEEN de documenten van de medeklager worden verstrekt. In het meest recente geval is dat meneer Z.
.
.

HOOFDREGEL 2: DOE ALSOF HET EEN BURENRUZIE IS, DUS DOE ALSOF HET VAN 2 KANTEN KOMT

Het gezegde ‘waar er twee vechten hebben er twee schuld’ staat nog altijd bij vele mensen direct op het netvlies zodra er van burenruzie sprake is. De consequentie daarvan is dat niemand zich er mee wenst te bemoeien, want dan moet je je eigen verantwoording maar nemen.
En DAT is precies wat de treiteraar wil bereiken; er mag geen hulp voor je komen. Niemand mag partij voor degene die weg getreiterd wordt trekken. En niemand mag bij de treiteraar verhaal komen halen.
.
Waarom mag er geen hulp komen voor degene die het dorp uit getreiterd wordt, waarom moet iedereen denken dat het een burenruzie is?
Omdat de treiteraar dan niet zijn gang kan gaan met degene die hij als slachtoffer gekozen heeft.
.
Als er iemand van de zwijgers tussen gaat komen omdat het duidelijk wordt dat er eenzijdig getreiterd wordt, dan krijgt de buurtetterbak zijn slachtoffer niet weg gepest. Hij loopt zelfs het risico dat mensen zich tegen hem zouden gaan keren. (Maar daar zijn ook weer kunstjes voor. Dan doe je alsof je enorme tegenslag hebt, liefst met ziekten of sterven. De meeste mensen vragen niet door over wat je aan het jennen bent, als je het persoonlijk opeens heel moeilijk hebt.)
.
.

1. Zet overlast in scene.

Stap 1: Creeer een situatie waarin je een bepaalde vorm van door de gemeente erkende overlast ervaart, ga er over klagen bij buurters maar absoluut niet bij degene die het dorp uit getreiterd moet worden. Geef daarbij duidelijk aan dat degene die getreiterd moet worden er de oorzaak van is.
Stap 2: Zorg dat een aantal buurters overtuigd is van de overlast. Ga dan klagen bij de gemeente.
Stap 3: Zorg dat je een tweede persoon vindt die je klachten onderschrijft en haal die over ook te klagen. Wel graag over diezelfde situatie, want anders werkt het niet.
.
Resultaat:
En voila; de gemeente is nu verplicht te reageren en zal naar het onderwerp van de pesterijen toe moeten gaan om de zaak te onderzoeken.
Je hebt je doel voor een deel bereikt; degene die het dorp uit getreiterd moet worden loopt (wederom) zeer veel stress op want die moet zich nu gaan verdedigen tegen iets waar ze niks van wist dat dat een klacht was, EN tegen iets dat niet bewezen is, EN tegen iets dat mogelijk compleet uit de duim gezogen is of helemaal niet eens een probleem KAN zijn, of zelfs door ANDEREN veroorzaakt kan zijn.
.
Voorbeeld:
Zijn doelwit heeft witte eenden die op haar erf gebroed hebben en waarvoor zij zich verantwoordelijk voelt. Dus ze zorgt dat ze te eten krijgen. De buurttreiteraar die overlast in scene wil zetten wacht dan af tot ze weg gaat bij de eenden en jaagt dan alle eenden van het voedsel vandaan. Het voedsel blijft daarmee open liggen.
Wat krijg je dan al heel snel? Juist. Ratten. ZEKER als de treiteraar zelf al kippen heeft en die in open veld voert.
Zodra de ratten er zijn gaat de treiterbuurter de stappen langs; klagen bij andere buren, zorgen dat zijn slachtoffer de schuld ervan krijgt, en zo het hele riedeltje af.
.
.

2. DOET ALSOF HET GEKOZEN SLACHTOFFER RUZIE MAAKT ALS ZE KOMT PRATEN.

Buur Z deed dat standaard. Hij schopte heibel zodat er niet te praten viel, en blijkt nu, achter mijn rug om natuurlijk, bij de gemeente te hebben geklaagd dat IK zo agressief was tegen hem. Hij schijnt daarvan ook aangiften te hebben gedaan. Dat zijn in dat geval valse aangiften. Maar je krijgt geen inzage in politiedossiers die over jou aangelegd zijn door anderen. Pas als de treiteraar zo’n aangifte zelf bijvoorbeeld bij een van de door hem aangespannen rechtszaken indient als bewijs van iets, DAN krijg je het te zien. En zo weet ik van de valse aangiften van een zekere buurter.
.
.

3. DOET ALSOF HET GEKOZEN SLACHTOFFER STALKT, ALS ZE TELEFONISCH CONTACT OP NEEMT


Dit spreekt eigenlijk voor zich, behalve dan dat de treiterbuurter WEL zijn best doet om het verkozen slachtoffer zodanig lastig te vallen met vernielingen en andere narigheid dat het slachtoffer wel contact met hem op MOET gaan nemen. En DAN zegt de buurttreiteraar dus dat hij telefonisch gestalked wordt.
Voorbeeld; je laat je (klein)kinderen met ballen spelen naast de tuin van degene die weg getreiterd moet worden. Die ballen vliegen natuurlijk de tuin in. En als het gekozen slachtoffer dan op belt om de treiteraar te verzoeken zijn (klein)kinderen in zijn eigen tuin te laten voetballen dan zegt de treiteraar “Ik ben hier niet van gediend” en hangt op. En het vervelende probleem blijft door drammen want de (klein)kinderen blijven naar de tuin van het gekozen slachtoffer voetballen, tennissen, stenen gooien, katapult oefenen enz.
.
.

4. VERSPREIDT IN DE HELE BUURT DAT ZE “NIET NORMAAL KAN KOMEN PRATEN” ALS ER IETS IS

Kennelijk heeft de buurt-treiteraar ook vele mensen wijs gemaakt dat ik dingen niet normaal kan bespreken.
Zo was er laatst iemand, waarmee ik nog niet eens kennis had gemaakt en die daar ook de moeite helemaal niet voor genomen had, waarvan ik de aanwezigheid pas merkte toen er opeens nacht aan nacht auto’s gestart werden in een grote, flink echode hal die op nog geen 2m naast onze woning staat.
(Die hal was namelijk vroeger de bedrijfsruimte van een van de vorige bewoners van onze woning. Vandaar de rare korte afstand; je eigen werknemers kijken wel uit om de werkgever lastig te vallen met rot herrie in de nacht. Maar als de bedrijfsruimte apart verkocht wordt .. ja dan kunnen de problemen ontstaan, natuurlijk.)
Aangezien ik niet wist wie het was werd er contact gezocht met degene waarvan ik wist dat die daar huurden.
Maar degene die de herrie veroorzaakte is nooit even komen praten.
WEL zei hij, toen hij eens een klant verwelkomde, mij zag, en zich op DAT moment bekend maakte, dat ik “het ook wel normaal had kunnen zeggen”.
Jep. En hij had zich ‘normaal’ kunnen voorstellen als nieuwe gebruiker van het bedrijfsgebouw dat vlak tegen onze woning aan ligt. Want als hij dat had gedaan, dan had ik geweten bij wie ik moest zijn als ik ‘normaal wilde zeggen’ dat zijn werkgeluiden hoorbaar zijn in ons woonhuis.
En dat dat met name ’s nachts ellendig is omdat vooral ik er vaak van wakker wordt. Zoals hij waarschijnlijk wel eens gezien heeft.
Want in het begin kwam ik dan in het holst van de nacht naar buiten. En een van die keren kwam er iemand uit een van die auto’s stappen en naar me toe loopen. Ik had toen zoiets van ‘o nee, niet midden in de nacht gedonder’, want ik had geen idee wie daar aan kwam. Dus ik maakte rechtsomkeert.
Maar dat kan dus die nieuwe gebruiker van het pand zijn geweest.
Misschien wilde hij zich toen voorstellen aan me. Om 3 of 4 uur ’s nachts was het.
.
O nee, daar maakt de politie zelfs grapjes over .. dus dat zal wel niet …”wat dacht u dan mevrouwtje? Dat die meneer zich aan u wilde komen voorstellen?” (Iemand die aangifte doet midden in de nacht op straat een tik tegen het gezicht te hebben gekregen.)
.
Misschien dus handig dat de nieuwe gebruiker bij deze ook weet dat het mijn man en mij -door meneer X- verboden is het terrein van nummer C op te gaan, en dat we om die reden de telefoon gebruiken als er iets is.
Omdat ik het nummer van de nieuwe gebruiker niet heb hoop ik maar dat die dit leest. Dan weet ie nu hoe het zit en waarom het zo idioot loopt. Meneer X zit er tussen met zijn verbod het erf van nummer C te betreden. Dus klant zullen we niet kunnen worden. Van geen enkele van de bedrijven daar.
.
.

5. STEEKT VUURWERK IEDER JAAR ‘PER ONGELUK’ ZO AF DAT HET RECHT BIJ HET SLACHTOFFER VAN DE PESTERIJEN DE TUIN IN VLIEGT EN DAAR ALLE DIEREN IN PANIEK OP DE VLUCHT GAAN, WAAR ZIJ TUSSEN STAAT TE HUILEN DAT DIE KLOOTZAK HET AL WEER VOOR ELKAAR HEEFT DAT JAAR

Overigens; wat gebruik van vuurwerk betreft weet dit hele dorp al vele jaren, via treiterbuur, dat ik het afschuwelijk vind. Die ontploffingen die zo hard zijn dat het oorlogsgeluiden worden.
Dat staat namelijk al een aantal jaren rond oud en nieuw met borden langs de hekken van onze tuin aan gegeven.
Toch zijn er telkens weer mensen die het nodig vinden zo dicht mogelijk bij mijn tuin die ellende af te steken.
.
Bovendien is het al vele jaren zo dat treiteraar en de dorpsjeugd vaste prik MIJN tuin met vuurpijlen bestoken. Terwijl ik dus IN mijn tuin aanwezig ben om mijn eenden veilig te houden, en om de mussen te proberen te beschermen tegen die vuiligheid en ellende.
.
In mijn ogen zijn dit pogingen iemand te verwonden. Ze weten namelijk dat ik iedere oudejaarsnacht en nieuwjaarsnacht in mijn eigen tuin, BUITEN, sta om mijn dieren en de wildlevende dieren te beschermen.
Maar de plaatselijke politie verdomd het om er aangifte van op te nemen. De smoes is dan dat er geen bewijs is. Terwijl de hele situatie ieder jaar is opgenomen op beeld en geluid. ZELFS de situatie dat ik naar meneer X toe ging om hem er op aan te spreken, midden tussen alle vuurwerk, en dat ik daar zijn broer aan trof terwijl X zelf op het trottoir stond schijnheilig te doen.
.
De politie vindt het kennelijk belangrijker om de aantallen aangiften omlaag te brengen op een oneigenlijke manier; niet door problemen op te lossen maar door te weigeren aangiften op te nemen. Politie Westfriesland.
.