Dode dieren.

Nieuwe pagina over dode, gewonde en dodelijk-zieke dieren die hier aangetroffen worden.

Dit is een nieuwe pagina, in aanleg. Het heet Dode dieren.

Het gaat over de vele gewonde, dode en dodelijk-zieke dieren die hier in de loop der jaren zijn aangetroffen.
Ook zal er worden beschreven wat wij gedaan hebben met die dieren. Met als het even kan de foto’s en video’s van de dieren, de facturen van de diverse dierenartsen, forensische laboratoria, en dergelijken erbij. Plus de foto’s van de potten vol vitamine K injectienaalden (de ENIGE remedie wanneer een dier rattengif te eten heeft gekregen !!), de CT-scans van de hagelschot in de lichaampjes, en wat er verder al niet aanwezig is.
U mag uw eigen conclusies er uit trekken.
Voor de mensen die van goede wil zijn zal ik er waarschijnlijk ook informatie bij zetten om de wetgeving er omheen toe te lichten (voor zover ik er van weet, en dat is beperkt, geef ik toe), om dergelijke situaties zelf tijdig te herkennen, wat u kunt doen om zo’n dier te helpen.

2004: Een berg doden in mijn tuin

Al vele jaren worden in deze BBQ-buurt dode, gewonde en dodelijk-zieke dieren aan getroffen.
Voor zover ik me kan herinneren vond de eerste grote hausse van dode vogels in onze tuin in 2004 plaats.
Dat betrof allemaal huismussen. Een hele berg lijkjes ontstond er. Ik heb ze allemaal achter in de tuin begraven. De AID -de voorganger van de huidige NVWA- werd door mij ingeschakeld, om de oorzaak te achterhalen.
Er was een verdenking van gif. Maar een schuldige werd niet gevonden.
Het bleef bij een verdenking omdat onderzoek naar vergiftiging erg kostbaar was (“en huismussen dat niet waard waren”, maar dat laatste werd niet uitgesproken).
Eerder in dat zelfde jaar was er door Vogelbescherming in de media breed uitgemeten dat de Huismus op de Rode Lijst van bedreigde soorten was gezet. Omdat de aantallen zo drastisch achteruit gegaan waren. Er was nog maar “de helft” van het aantal huismussen over dat er rond 1980 in Nederland leefde. “De helft” bekte waarschijnlijk lekker in de media, want de werkelijke terugval was veel en veel erger; met 80%, naar nog slechts 1/5e deel van de vroegere populatie Huismussen.
Ondanks die berichten van Vogelbescherming, in alle toen gangbare media, gebruikte er dus iemand kennelijk gif tegen huismussen.