Tuin-schermen zomaar ergens in de voortuin

Ergens halverwege maart 2021 begreep ik via via dat er sinds 2016 in de BBQbuurt bij de gemeente geklaagd wordt over mijn voortuin. Er worden schijnbaar pogingen gedaan de gemeente te dwingen “in te grijpen”. Want onze voortuin zou, rechtstreeks gezien vanaf het openbaar toegankelijke trottoir, onacceptabel zijn.

NB: “Rechtstreeks vanaf openbaar toegankelijk trottoir zichtbaar” is dus niet via betonplaten ten westen [waar de klagers, gezien de inrichting, kennelijk al decennia lang selectief blind voor zijn], en ook niet via de “toevalligerwijs” langs ons hek leeg getrokken tuin ten oosten [waar klagers gezien de ontstane inrichting kennelijk eveneens blind voor zijn].
Daarbij heb ik het NIET over “de buren” waar het anders zou moeten,
ik heb het over degenen die onze tuin veroordelen en tegelijkertijd kennelijk net doen alsof ze de naastgelegen tuinen niet zien.
.
Terug naar het onderwerp.
Aangezien ik een hele grote voortuin heb, en deze tuin in eigendom is van mijn man en mij, zijn WIJ degenen die bepalen hoe onze tuin wordt ingericht. En niemand anders.
Daarnaast vind ik dat mensen die onze tuin niet mooi vinden, maar gewoon even die 12 meter trottoir de andere kant uit moeten kijken. Naar de dijk bijvoorbeeld die al weer groen aan het worden is.
.
Maar. Er moet toch iets gebeuren, want.
Mijn man en ik vinden het bepaald waardeloos dat er mensen gemeenschaps-geld (!!!) aan het verkwisten (!!!) zijn, door de gemeente onder grote druk te zetten zodat de ambtenaren maatregelen tegen onze tuin gaan nemen. En door alle ge–gluur [ want de tuin is kennelijk onderwerp van veel roddel en veroordelingen ] worden wij beperkt in privacy in, en gebruik van, onze eigen voortuin.
Dus ik heb zitten denken over een oplossing die acceptabel kon zijn voor degenen die perse onze tuin anders willen hebben dan die is, en waar we zelf ook mee kunnen leven.
.
De oplossing is deze geworden.
We hebben de voor-stoep-toeristen meest in het oog springende meters van onze voortuin “toegewezen” aan de steriliteits-wens van bepaalde BBQ-buurters. Dat is een afmeting geworden die voor veel mensen in Nederland twee keer zo groot is als hun hele voortuin. [Voortuin-breedte 5m, voortuin-diepte 4m.]
Daar wordt de Klimop uit gerooid en elders geplant.
Welke verharding het wordt, daar denken we nog over na, maar in ieder geval neutraal, veelzijdig te gebruiken en goed schoon te houden. [ Waarschijnlijk 60×40 beton tegel ]
Het hele stuk aangewezen voortuin wordt voorzien van een type tuin/privacy-scherm waar iedere standaard tuinbezitter prima mee kan leven.
Dat privacy-/tuin-scherm wordt ingezet om te zorgen dat de klagers geen aanstoot meer KUNNEN nemen aan de rest van onze tuin. Onze werkelijke tuin zul je namelijk niet meer kunnen zien. [ Of je moet op de dijk gaan lopen kijken, maar als je er zo veel moeite voor doet om de tuin alsnog te zien, dan neem ik aan dat je er geen probleem mee hebt. ]
Meer concessies doen we niet.
.
Het blijft onze tuin. Geen andere personen dan wijzelf bepalen wie er toegang krijgt.
Dat betekent; hek dicht en op slot, tenzij we iemand verwachten.
Dat hebben bepaalde buurt-pummels en -griezels veroorzaakt. [ Die maakten veelvuldig misbruik van de Andijker gewoonte om bij anderen de tuin in, en achterom, te mogen zonder aankondiging, zonder vragen en zonder dat er iemand thuis was. Diefstal, vernielingen, vervuilingen en bedreigingen kregen we als dank van deze Andijkers. En alles wat men er zag ging over de tong van het hele dorp. Dus de groeten daar mee.]
.
Ook is het goed mogelijk dat we deze tuin-schermen gaan verven in een kleur die wij mooi vinden bij het huis. Of dat we de entree uiteindelijk toch meer in overeenstemming gaan brengen met wat we zelf passend vinden.
Dus; voor de klagers wordt het uitzicht op de tuin zo veel mogelijk vervangen door een standaard houten scherm, zomaar ergens in de voortuin.
.
Ik zal later nog even een berekening neer zetten van de kosten van dit onderdeel, in de hoop dat de klagers zich eindelijk eens gaan schamen voor hun gedram en gezanik.
Vervolgens zou ik het op prijs stellen als jullie, BBQ-buurters van Andijk, elkaar ervan gaan weerhouden om gemeenschapsgeld (lees verhoging van de WOZ-belasting) te verspillen voor dit soort kul. Zeg gewoon tegen elkaar: “Kijk de andere kant maar op, want ik zit niet te wachten op een nog hogere WOZ.”
.
Met onze toewijzing (aan de steriliteitswens van sommige buurters) van het meest in het oog springende stuk voortuin, en jullie inzet om verder gedram de kop in te drukken, komt er dan hopelijk nu een einde aan het kostbare roddel-en-achterklap-onderwerp “De voortuin van xxx-weg 000”
.

Tijdelijk scherm dat als sluis dient, zodat ik rustig mijn werk kan doen, zonder schijnheilige commentaren van ouders en grootouders, waarbij de kinderen zich steevast verspreken, en ik op dat moment weet welke roddel er dus over de tuin/mij/ons de ronde doet in dit zieke dorp genaamd Andijk. Denk eens na; in hoeverre laat jij je angst aanjagen door de Andijker roddel en achterklap? En dan doe je er evengoed aan mee zodat anderen het even ellendig krijgen als jij? In Andijk heerst een cultuur van terroriserende achterbakse stokers en roddeltantes die door hun genadeloze geouwehoer-over-alles-dat-ze-te-weten-zijn-gekomen, de Andijker gemeenschap in de tang hebben. Geef er eens TEGENgas aan, zodat daar een einde aan komt, en het leven in Andijk weer normaal kan ademhalen. Het zou jullie goed doen. Het zou jullie kinderen goed doen. Het zou jullie ouders goed doen.